Archived publication

Archived publication

Feilklassifikasjon i satellittbilder. Betydningen av pikselblanding og blandingspiksler

Buer, Kjell Y.; Solberg, Rune

January 01, 1987

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s):
  • Name and number of project:
  • Title: Feilklassifikasjon i satellittbilder. Betydningen av pikselblanding og blandingspiksler
  • Author(s): Buer, Kjell Y.; Solberg, Rune
  • Report number: BILD/09/87
  • Published date: January 01, 1987