Archived publication

Archived publication

Klassifikasjon ved søkende projeksjons regresjon (PP) og ikke-lineær partiell minste kvadrater (PLS)

Schweder, Tore

October 24, 1986

SAMBA

  • Conference: EIDA-seminar, Oslo
  • Title: Klassifikasjon ved søkende projeksjons regresjon (PP) og ikke-lineær partiell minste kvadrater (PLS)
  • Author(s): Schweder, Tore
  • Published date: October 24, 1986