Archived publication

Archived publication

Vil gapet mellom teknologisk og organisatorisk modenhet øke?

Hellman, Riitta

September 16, 1994

DART

  • Conference: Gruppevare og de organisatoriske utfordringer. Seminar, Kontor og Data'94. Sjølystsenteret, Oslo
  • Title: Vil gapet mellom teknologisk og organisatorisk modenhet øke?
  • Author(s): Hellman, Riitta
  • Published date: September 16, 1994