Archived publication

Archived publication

Deteksjon av gravminner fra høyoppløselige satellittbilder. Deteksjon av fangstgroper fra lidarbilder.

Trier, Øivind Due; Salberg, Arnt-Børre

October 18, 2010

SAMBA

  • Refereed: 0
  • Filename: 5438/Trier_-_Deteksjon_av_gravminner_fra_h_yoppl_selige_satelli.pdf
  • Conference: 3. norske CAA-konferansen, Oslo, Norge.
  • Title: Deteksjon av gravminner fra høyoppløselige satellittbilder. Deteksjon av fangstgroper fra lidarbilder.
  • Author(s): Trier, Øivind Due; Salberg, Arnt-Børre
  • Published date: October 18, 2010
  • Page(s):
  • ISBN:
  • Publisher: