Archived publication

Archived publication

SatTrafikk 2010 - Operasjonelt scenario

Salberg, Arnt-Børre; Eikvil, Line; Johansen, Kjell; Fredriksen, Sigmund

December 21, 2010

SAMBA

  • Areas: Jordobservasjon
  • Keywords: Fjernmåling, mønstergjenkjenning, kjøretøydeteksjon, trafikkstatistikk
  • Page(s): 18
  • Name and number of project: SatTrafikk 220465
  • Title: SatTrafikk 2010 - Operasjonelt scenario
  • Author(s): Salberg, Arnt-Børre; Eikvil, Line; Johansen, Kjell; Fredriksen, Sigmund
  • Report number: SAMBA/58/10
  • Published date: December 21, 2010