Archived publication

Archived publication

Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet for forskningsinstituttene

Holden, Lars; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

October 14, 2010

SAMBA

  • Filename: 5420/Holden_-_Visualisering_av_det_nye_basisbevilgningssystemet.pdf
  • Areas:
  • Keywords: Visualisering
  • Page(s): 28
  • Name and number of project: 220469
  • Title: Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet for forskningsinstituttene
  • Author(s): Holden, Lars; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir
  • Report number: SAMBA/45/10
  • Published date: October 14, 2010