Archived publication

Archived publication

Modellering og prediksjon av kundeavgang

Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf

May 20, 2010

SAMBA

  • Areas: Bank, Finans og Forsikring
  • Keywords: GAM, logistisk regresjon, prediksjon
  • Page(s): 39
  • Name and number of project: SFI Customer Life 220303
  • Title: Modellering og prediksjon av kundeavgang
  • Author(s): Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf
  • Report number: SAMBA 10/10
  • Published date: May 20, 2010