Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne

December 01, 2010

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: Totalrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, Monte Carlo-simuleringer, S-PLUS
  • Page(s): 46
  • Name and number of project: Totalrisikomodell for sparebanker 220434
  • Title: Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual
  • Author(s): Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne
  • Report number: SAMBA/56/10
  • Published date: December 01, 2010