Archived publication

Archived publication

Analyse av luftkvalitet og effekt av støvdemping basert på data fra 2001-2009

Aldrin, Magne; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Rosland, Pål

March 26, 2010

SAMBA

  • Filename: 5253/Aldrin_-_Analyse_av_luftkvalitet_og_effekt_av_st_vdemping_b.pdf
  • Areas: Miljø og marin
  • Keywords: Luftforurensning, effekt av støvdemping, generaliserte additive modeller
  • Page(s): 53
  • Name and number of project: STANDAM 220433
  • Title: Analyse av luftkvalitet og effekt av støvdemping basert på data fra 2001-2009
  • Author(s): Aldrin, Magne; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Rosland, Pål
  • Report number: SAMBA/11/10
  • Published date: March 26, 2010