Archived publication

Archived publication

Effekt av salting på frysepunkt i veibanen basert på data fra 2005-2009

Aldrin, Magne; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

March 26, 2010

SAMBA

  • Filename: 5252/Aldrin_-_Effekt_av_salting_p_frysepunkt_i_veibanen_basert.pdf
  • Areas: Miljø og marin
  • Keywords: Ledningsevne, effekt av salting, generaliserte additive modeller
  • Page(s): 37
  • Name and number of project: STANDAM 220433
  • Title: Effekt av salting på frysepunkt i veibanen basert på data fra 2005-2009
  • Author(s): Aldrin, Magne; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir
  • Report number: SAMBA/12/10
  • Published date: March 26, 2010