Archived publication

Archived publication

Analyse av data relatert til friksjonsmålinger og ulykkesfrekvens ved to veistrekninger i Oslo i perioden 2001-2009

Aldrin, Magne; Huseby, Ragnar Bang

March 26, 2010

SAMBA

  • Filename: 5250/Aldrin_-_Analyse_av_data_relatert_til_friksjonsm_linger_og.pdf
  • Areas: Miljø, marin og helse
  • Keywords: friksjon, ulykker, regresjon
  • Page(s): 21
  • Name and number of project: STANDAM 220433
  • Title: Analyse av data relatert til friksjonsmålinger og ulykkesfrekvens ved to veistrekninger i Oslo i perioden 2001-2009
  • Author(s): Aldrin, Magne; Huseby, Ragnar Bang
  • Report number: SAMBA/15/10
  • Published date: March 26, 2010