Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne

December 01, 2009

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: Totalrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, sannsynlighetsfordeling, Monte Carlo-simuleringer, økonomisk kapital, ICAAP
  • Page(s): 27
  • Name and number of project: Totalrisikomodell for sparebanker 220434
  • Title: Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport
  • Author(s): Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne
  • Report number: SAMBA/50/09
  • Published date: December 01, 2009