Archived publication

Archived publication

Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the Community: Erfaringer fra Diadem prosjektet

Fuglerud, Kristin Skeide

December 10, 2009

DART

  • Published date: December 10, 2009
  • Filename: 5167/Fuglerud_-_Delivering_Inclusive_Access_for_Disabled_or_Elderl.pdf
  • Conference: Seminar om nettsider for personer med redusert kognitiv funksjonsevne
  • Page(s):
  • Journal:
  • Name and number of project: KogNett, #320434
  • Volume/number:
  • Title: Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the Community: Erfaringer fra Diadem prosjektet
  • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
  • Report number: