Archived publication

Archived publication

Utdrag av KogNett-veilederen: Praktiske råd for nettredaktører

Halbach, Till

December 10, 2009

DART

  • Published date: December 10, 2009
  • Filename: 5166/Halbach_-_Utdrag_av_KogNett-veilederen_Praktiske_r_d_for_ne.pdf
  • Conference: Seminar om nettsider for personer med redusert kognitiv funksjonsevne
  • Page(s):
  • Journal:
  • Name and number of project: KogNett, #320434
  • Volume/number:
  • Title: Utdrag av KogNett-veilederen: Praktiske råd for nettredaktører
  • Author(s): Halbach, Till
  • Report number: