Archived publication

Archived publication

Vurdering av modell for å beregne marginer

Aas, Kjersti; Løland, Anders

December 31, 2009

SAMBA

  • Areas: Finans, forsikring og råvaremarkeder
  • Keywords: Margin, likviditet, volatilitet, korrelasjoner, Value-at-Risk
  • Page(s): 20
  • Name and number of project: 220356
  • Title: Vurdering av modell for å beregne marginer
  • Author(s): Aas, Kjersti; Løland, Anders
  • Report number: SAMBA/47/09
  • Published date: December 31, 2009