Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne

December 05, 2008

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvaremarkeder
  • Keywords: Totalrisiko, kredittrisiko, markedsrisiko, forsikringsrisiko, operasjonell risiko, simulering
  • Page(s): 59
  • Name and number of project: 220406
  • Title: Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport
  • Author(s): Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne
  • Report number: SAMBA/52/08
  • Published date: December 05, 2008