Archived publication

Archived publication

Universell utforming av IKT sett i lys av erfaringer fra brukerundersøkelser med ulike brukergrupper

Fuglerud, Kristin Skeide

October 06, 2008

DART

  • Publication type: 15
  • Published date: October 06, 2008
  • Where: Høyskolen i Oslo
  • Conference:
  • Areas: e-inclusion
  • Keywords: Universell utforming av IKT, tilgjengelighet av IKT, design for alle
  • Name and number of project:
  • Title: Universell utforming av IKT sett i lys av erfaringer fra brukerundersøkelser med ulike brukergrupper
  • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
  • Availability: 1