Archived publication

Archived publication

Confidence Estimation - Report for SatHav Olje

Solberg, Anne H. Schistad

February 01, 2008

SAMBA

  • Filename: 4817/Solberg_-_Confidence_Estimation_-_Report_for_SatHav_Olje.pdf
  • Areas: Earth Observation
  • Keywords: Oil spill detection, earth observation
  • Page(s): 39
  • Name and number of project: SatHavOlje 220345
  • Title: Confidence Estimation - Report for SatHav Olje
  • Author(s): Solberg, Anne H. Schistad
  • Report number: SAMBA/09/08
  • Published date: February 01, 2008