Archived publication

Archived publication

TEST - for traffikksikkerheit og helse - Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk

Gjerde, Hallvard; Normann, Per T.; Pettersen, Bjørg S.; Assum, Terje; Aldrin, Magne; Johansen, Unni; Kristoffersen, Lena; Øiestad, Elisabeth L.; Christophersen, Asbjørg S.; Mørland, Jørg

August 01, 2008

SAMBA

  • Published date: August 01, 2008
  • Page(s): 29
  • Journal:
  • Name and number of project:
  • Title: TEST - for traffikksikkerheit og helse - Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk
  • Author(s): Gjerde, Hallvard; Normann, Per T.; Pettersen, Bjørg S.; Assum, Terje; Aldrin, Magne; Johansen, Unni; Kristoffersen, Lena; Øiestad, Elisabeth L.; Christophersen, Asbjørg S.; Mørland, Jørg
  • Report number: Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Rapport 2008:3, ISBN:978-82-8082-250-5