Archived publication

Archived publication

Problemlån

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

August 01, 2008

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: Problemlån, makroøkonomiske variable, misligholdssannsynlighet, S-PLUS
  • Page(s): 38
  • Name and number of project: Problemlån 220402
  • Title: Problemlån
  • Author(s): Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti
  • Report number: SAMBA/30/08
  • Published date: August 01, 2008