Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid

June 30, 2008

SAMBA

  • Areas: Finans, forsikring og råvaremarkeder
  • Keywords: Total økonomisk kapital, kredittrisiko, markedsrisiko, Vital-risiko, forsikringsrisiko, operasjonell risiko, forretningsrisiko, simulering
  • Page(s): 51
  • Name and number of project: 220393
  • Title: Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport
  • Author(s): Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid
  • Report number: SAMBA/24/08
  • Published date: June 30, 2008