Archived publication

Archived publication

Vurdering av metode for å beregne ICAAP

Aas, Kjersti

March 01, 2008

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: ICAAP, totalrisiko, diversifikasjon
  • Page(s): 24
  • Name and number of project: 220378
  • Title: Vurdering av metode for å beregne ICAAP
  • Author(s): Aas, Kjersti
  • Report number: SAMBA/03/08
  • Published date: March 01, 2008