Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne; Aas, Kjersti

March 04, 2008

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: Totalrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, Monte Carlo-simuleringer, S-PLUS
  • Page(s): 48
  • Name and number of project: Totalrisikomodell for sparebanker 220376
  • Title: Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual
  • Author(s): Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne; Aas, Kjersti
  • Report number: SAMBA/08/08
  • Published date: March 04, 2008