Archived publication

Archived publication

Hvordan utforme IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser – en litteraturgjennomgang.

Fuglerud, Kristin Skeide

June 14, 2007

DART

  • Areas: Universell utforming
  • Keywords: Universell utforming av IKT, tilgjengelighet av IKT, design for alle, kognitive funksjonsnedsettelser
  • Page(s): 16
  • Name and number of project: Unimod
  • Title: Hvordan utforme IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser – en litteraturgjennomgang.
  • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
  • Report number: Dart/05/07
  • Published date: June 14, 2007