Archived publication

Archived publication

Statistisk analyse av og prognosemodeller for tilsigsserier fra Statkraft

Hagen, Gro; Aldrin, Magne

January 01, 1994

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords: Tidsrekker, Regresjon, Prognosemodell, Splus
  • Page(s): 48
  • Name and number of project: 613004
  • Title: Statistisk analyse av og prognosemodeller for tilsigsserier fra Statkraft
  • Author(s): Hagen, Gro; Aldrin, Magne
  • Report number: STAT/04/94
  • Published date: January 01, 1994