Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne; Aas, Kjersti

December 01, 2007

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: Totalrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko, Monte Carlo-simuleringer, S-PLUS
  • Page(s): 42
  • Name and number of project: Utvidelse for sparebankene 220338
  • Title: Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual
  • Author(s): Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne; Aas, Kjersti
  • Report number: SAMBA/49/07
  • Published date: December 01, 2007