Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne; Neef, Linda Reiersølmoen

December 01, 2007

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
  • Keywords: Totalrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko, sannsynlighetsfordeling, Monte Carlo-simuleringer, økonomisk kapital, ICAAP
  • Page(s): 23
  • Name and number of project: Utvidelse for sparebankene 220338
  • Title: Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport
  • Author(s): Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne; Neef, Linda Reiersølmoen
  • Report number: SAMBA/50/07
  • Published date: December 01, 2007