Archived publication

Archived publication

Statistisk modellering og analyse av restskatt

Dimakos, Xeni Kristine;Mazzi, Sonia

December 16, 2005

SAMBA

  • Areas: Tekonologi, industri og forvaltning
  • Keywords: GLM, logistisk regresjon, restskatt
  • Page(s): 71
  • Name and number of project: 220248
  • Title: Statistisk modellering og analyse av restskatt
  • Author(s): Dimakos, Xeni Kristine;Mazzi, Sonia
  • Report number: SAMBA/35/05
  • Published date: December 16, 2005