Archived publication

Archived publication

Vurdering av et konsept for mobil snørasradar: RasRad

Husøy, Per Ove

January 01, 2004

NR

  • Filename: 4164/Hus_y_-_Vurdering_av_et_konsept_for_mobil_sn_rasradar_Ras.pdf
  • Areas: Fjernmåling
  • Keywords: Snøras Dopplerradar Rasdeteksjon
  • Page(s): 53
  • Name and number of project: RasRad, 220200
  • Title: Vurdering av et konsept for mobil snørasradar: RasRad
  • Author(s): Husøy, Per Ove
  • Report number: SAMBA/05/04
  • Published date: January 01, 2004