Archived publication

Archived publication

Kontrolltesting av tallmateriale fra elektroniske trekkere for 2002

Huseby, Ragnar Bang

December 01, 2002

SAMBA

  • Areas: Generelle statistiske anvendelser
  • Keywords: randomgenerator, empirisk testing
  • Page(s): 8
  • Name and number of project: 220160
  • Title: Kontrolltesting av tallmateriale fra elektroniske trekkere for 2002
  • Author(s): Huseby, Ragnar Bang
  • Report number: SAMBA/37/02
  • Published date: December 01, 2002