Archived publication

Archived publication

Statistisk analyse av havbruksdata

Løland, Anders; Høst, Gudmund; Rue, Håvard

November 01, 2002

SAMBA

  • Areas: Marine ressurser/Marine resources
  • Keywords: oppdrettslaks, vekst, fôrforbruk
  • Page(s): 33
  • Name and number of project: Forprosjekt Lakseoppdrett
  • Title: Statistisk analyse av havbruksdata
  • Author(s): Løland, Anders; Høst, Gudmund; Rue, Håvard
  • Report number: SAMBA/31/02
  • Published date: November 01, 2002