Archived publication

Archived publication

Teksturmål for defektdeteksjon

Eikvil, Line

September 01, 2002

SAMBA

  • Areas: BAMG
  • Keywords: Teksturmål, deteksjon av defekter
  • Page(s): 24
  • Name and number of project: 613015
  • Title: Teksturmål for defektdeteksjon
  • Author(s): Eikvil, Line
  • Report number: SAMBA/27/02
  • Published date: September 01, 2002