Archived publication

Archived publication

Statistisk modellering av kommersielle fangstdata; en illustrasjon basert på trålfangster av torsk i 1999

Berg, Erlend; Schweder, Tore; Tvete, Ingunn Fride

January 01, 2001

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s): 15
  • Name and number of project: 220100
  • Title: Statistisk modellering av kommersielle fangstdata; en illustrasjon basert på trålfangster av torsk i 1999
  • Author(s): Berg, Erlend; Schweder, Tore; Tvete, Ingunn Fride
  • Report number: 01/01
  • Published date: January 01, 2001