Archived publication

Archived publication

Modellering av bedrifters misligholdssannsynligheter

Storvik, Bård; Aldrin, Magne

December 01, 2001

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s): 21
  • Name and number of project:
  • Title: Modellering av bedrifters misligholdssannsynligheter
  • Author(s): Storvik, Bård; Aldrin, Magne
  • Report number: SAMBA/27/01
  • Published date: December 01, 2001