Archived publication

Archived publication

IKT standardisering og økt tilgjengelighet for funksjonshemmede

Mjøvik, Eva; Bringsrud, Kjell Åge; Jørgensen, Harald; Lindelien, Knut; Skauli, Kristian

November 01, 2001

DART

 • Filename: 3432/Mj_vik_-_IKT_standardisering_og_kt_tilgjengelighet_for_fun.pdf
 • Target groups: Myndigheter, offentlig forvaltning, næringsliv, kompetansesentre-og interesse organisasjoner for fun
 • Areas:
 • Keywords: Standarder, IKT, universell design, inkluderende design, tilgjengelighet, funksjonshemmede, WAI, internett
 • Page(s): 30
 • Name and number of project:
 • Title: IKT standardisering og økt tilgjengelighet for funksjonshemmede
 • Author(s): Mjøvik, Eva; Bringsrud, Kjell Åge; Jørgensen, Harald; Lindelien, Knut; Skauli, Kristian
 • ISBN: 82-539-0488-6
 • Report number: 980
 • Published date: November 01, 2001
 • URL: http://publications.nr.no/3432/Mj_vik_-_IKT_standardisering_og_kt_tilgjengelighet_for_fun.pdf
 • DOI: