Archived publication

Archived publication

Multimedia og læring - erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Ludvigsen, Sten; Kluge, Anders; Rasmussen, Ingvill; Solheim, Ivar; Foyn, Bent

September 01, 2001

DART

 • Filename: 3382/Ludvigsen_-_Multimedia_og_l_ring_-_erfaringer_fra_LAVA_L_ring.pdf
 • Target groups: forskere innen pedagogikk, innhold og teknologi og lærere
 • Areas: e-læring
 • Keywords: IKT, læring, skole, multimedia, feltforsøk
 • Page(s): 17
 • Name and number of project: 25201, LAVA Læring
 • Title: Multimedia og læring - erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000
 • Author(s): Ludvigsen, Sten; Kluge, Anders; Rasmussen, Ingvill; Solheim, Ivar; Foyn, Bent
 • ISBN: 82-539-0483-5
 • Report number: 976
 • Published date: September 01, 2001
 • URL: http://publications.nr.no/3382/Ludvigsen_-_Multimedia_og_l_ring_-_erfaringer_fra_LAVA_L_ring.pdf
 • DOI: