Archived publication

Archived publication

Bioinformatikk -- et interessant forskningsfelt for statistikere i Norge?

Langaas, Mette

February 15, 2001

SAMBA

  • Published date: February 15, 2001
  • Conference: Seminar i medisinsk statistikk arrangert av Matematisk inst., Avd. C og Seksjon for medisinsk statis
  • Title: Bioinformatikk -- et interessant forskningsfelt for statistikere i Norge?
  • Author(s): Langaas, Mette