Archived publication

Archived publication

Sammenheng mellom nedbør og vannskader innen villaforsikring

Haug, Ola

February 14, 2001

SAMBA

  • Areas: Bank, finans og forsikring
  • Keywords: Forsikring, vannskader, nedbør, generalisert lineær modell (GLM), kvasi-likelihood, ekstremverdianalyse
  • Page(s): 69
  • Name and number of project: 218001 Deltagelse som STAT-Partner for 2000 Gjensidige
  • Title: Sammenheng mellom nedbør og vannskader innen villaforsikring
  • Author(s): Haug, Ola
  • Report number: SAMBA/03/01
  • Published date: February 14, 2001