Archived publication

Archived publication

Langtidslagring av digitalt signerte dokumenter

Seip, Anne Karen

November 08, 1999

DART

  • Filename: 2968/Seip_-_Langtidslagring_av_digitalt_signerte_dokumenter.pdf
  • Areas: Sikkerhet
  • Keywords: Digital signatur, Ikke-benekting, Arkivlov, Offentlig-n√łkkel infrastruktur, PKI, TTP, Elektronisk saksbehandling, Elektronisk dokument
  • Page(s): 168
  • Title: Langtidslagring av digitalt signerte dokumenter
  • Author(s): Seip, Anne Karen
  • ISBN: 82-539-0451-7
  • Report number: 948
  • Published date: November 08, 1999
  • URL: http://publications.nr.no/2968/Seip_-_Langtidslagring_av_digitalt_signerte_dokumenter.pdf