Archived publication

Archived publication

Vurdering av modell for beregning av premier i pengespillet KjempeFlax

Laading, Jacob K.; Teigland, André

October 06, 1999

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords: pengespill, utebetalingsandel, diskret, forventning
  • Page(s): 15
  • Name and number of project: 10202, KjempeFlax
  • Title: Vurdering av modell for beregning av premier i pengespillet KjempeFlax
  • Author(s): Laading, Jacob K.; Teigland, AndrĂ©
  • Report number: SAMBA/11/99
  • Published date: October 06, 1999