Archived publication

Archived publication

ENVISYS - Et system for overvåking, varsling og styring av miljøulykker anvendt på deteksjon av oljesøl i havet

Volden, Espen

May 01, 1999

SAMBA

  • Published date: May 01, 1999
  • Journal: GEODATA-magasinet
  • Title: ENVISYS - Et system for overvåking, varsling og styring av miljøulykker anvendt på deteksjon av oljesøl i havet
  • Author(s): Volden, Espen
  • Report number: 1/99