Archived publication

Archived publication

Strategier for elektronisk handel i offentlig sektor. Drøfting av erfaringer fra det svenske Projekt Elektronisk Handel

Solheim, Ivar

March 20, 1999

DART

  • Areas: Elektronisk handel
  • Keywords: Elektronisk handel, offentlige innkjøp, strategi, Internett, edi
  • Page(s): 17
  • Name and number of project: 700044, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
  • Title: Strategier for elektronisk handel i offentlig sektor. Drøfting av erfaringer fra det svenske Projekt Elektronisk Handel
  • Author(s): Solheim, Ivar
  • ISBN: 82-539-0418-5
  • Report number: 935
  • Published date: March 20, 1999