Archived publication

Archived publication

Utvikling av informasjonsnettverk (IN)

Thoresen, Kari; Hegna, Håvard; Bratteteig, Tone

April 01, 1999

DART

  • Filename: 2904/Thoresen_-_Utvikling_av_informasjonsnettverk_IN.pdf
  • Areas: Objektorientering og sikkerhet
  • Keywords: Informasjonsnettverk, systemutvikling, modell, sosio-teknisk system
  • Page(s): 18
  • Name and number of project: 801011, ININ-M
  • Title: Utvikling av informasjonsnettverk (IN)
  • Author(s): Thoresen, Kari; Hegna, Håvard; Bratteteig, Tone
  • Report number: OMNI/02/99
  • Published date: April 01, 1999