Archived publication

Archived publication

Modell for informasjonsnettverk (IN)

Hegna, Håvard; Thoresen, Kari; Bratteteig, Tone

April 01, 1999

DART

  • Filename: 2903/Hegna_-_Modell_for_informasjonsnettverk_IN.pdf
  • Areas: Objektorientering og sikkerhet
  • Keywords: Informasjonsnettverk, modell, sosio-teknisk system
  • Page(s): 28
  • Name and number of project: 801011, ININ-M
  • Title: Modell for informasjonsnettverk (IN)
  • Author(s): Hegna, Håvard; Thoresen, Kari; Bratteteig, Tone
  • Report number: OMNI/01/99
  • Published date: April 01, 1999