Archived publication

Archived publication

Statistiske metoder for tildelingssystem av blader ved Bladcentralen

Storvik, Bård; Aldrin, Magne; Langaas, Mette

February 01, 1999

SAMBA

  • Filename: 2865/Storvik_-_Statistiske_metoder_for_tildelingssystem_av_blader.pdf
  • Areas:
  • Keywords: Generaliserte additive modeller, nevrale nett, optimal leveranse, reduser rang regresjon
  • Page(s): 11
  • Name and number of project:
  • Title: Statistiske metoder for tildelingssystem av blader ved Bladcentralen
  • Author(s): Storvik, Bård; Aldrin, Magne; Langaas, Mette
  • Report number: SAMBA/04/99
  • Published date: February 01, 1999