Archived publication

Archived publication

LivsIT - elektronisk informasjon i livssituasjoner. Prosjektrapport 1998

Skahjem-Eriksen, Flemming; Evensen, Tor; Gritzman, Michael; Larsen, Arve; Solheim, Ivar; Vestre, Roar; Bolgaard, Kristin

October 20, 1998

DART

  • Published date: October 20, 1998
  • Page(s): 69
  • Journal: Statens informasjonstjenestes rapportserie
  • Name and number of project:
  • Title: LivsIT - elektronisk informasjon i livssituasjoner. Prosjektrapport 1998
  • Author(s): Skahjem-Eriksen, Flemming; Evensen, Tor; Gritzman, Michael; Larsen, Arve; Solheim, Ivar; Vestre, Roar; Bolgaard, Kristin
  • Report number: 1998:4