Archived publication

Archived publication

LivsIT - Elektronisk informasjon i livssituasjoner

Skahjem-Eriksen, Flemming; Evensen, Tor; Gritzman, Michael; Solheim, Ivar; Myrseth, Stein; Paaske, Kjetil

February 15, 1996

DART

  • Published date: February 15, 1996
  • Page(s): 33
  • Journal: Statens Informasjonstjeneste
  • Name and number of project: 6190916, Elektronisk informasjon i livssituasjoner
  • Title: LivsIT - Elektronisk informasjon i livssituasjoner
  • Author(s): Skahjem-Eriksen, Flemming; Evensen, Tor; Gritzman, Michael; Solheim, Ivar; Myrseth, Stein; Paaske, Kjetil
  • Report number: 016