Archived publication

Archived publication

Innføring av datastøttet samarbeid (Globalt Vindu i Posten) Intervjuundersøkelse mai/juni 1996

Hegna, Håvard

October 01, 1996

DART

  • Areas: Datateknologi og kommunikasjon
  • Keywords: Datastøttet samarbeid, CSCW, applikasjonsdeling, innføringsprosess, evalueringsprosess
  • Page(s): 37
  • Title: Innføring av datastøttet samarbeid (Globalt Vindu i Posten) Intervjuundersøkelse mai/juni 1996
  • Author(s): Hegna, Håvard
  • ISBN: 82-539-0409-6
  • Report number: 910
  • Published date: October 01, 1996