Archived publication

Archived publication

Internett og offentlige anskaffelser - muligheter og begrensninger

Lous, Joachim

November 27, 1996

DART

  • Conference: Temadag, Statskonsult. Oslo
  • Title: Internett og offentlige anskaffelser - muligheter og begrensninger
  • Author(s): Lous, Joachim
  • Published date: November 27, 1996