Archived publication

Archived publication

Samanheng mellom papirkvalitet og masse- og prosess-variable. Ein analyse basert på eit styrt fabrikkforsøk

Follestad, Turid; Aldrin, Magne

May 01, 1996

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords: Papirproduksjon, Regresjon med tidskorrelerte residual
  • Page(s): 45
  • Name and number of project: 079002, FABDATA
  • Title: Samanheng mellom papirkvalitet og masse- og prosess-variable. Ein analyse basert på eit styrt fabrikkforsøk
  • Author(s): Follestad, Turid; Aldrin, Magne
  • Report number: STAT/01/96
  • Published date: May 01, 1996